دسته: پروفایل پسرانه

پروفایل پسرونه

امیدوارم از این مجموعه عکس پروفایل مردانه خاص خوشتون اومده باشه
مجموعه عکس پروفایل پسرانه فانتزی
وعکس پروفایل مردانه تلگرام نیز در این مجموعه وجود دارد

زاده ی ماه دی ام…

عکس نوشته برای دی ماهی ها   همزاد مردم صد رنگ زاده ی مهر و آبان نیستم من از شهر خرداد و تیر فرزند آفتاب سوزان نیستم خالی از رنگ و ریا اهل حرف فراوان نیستم من زاده ی فصل سپیدم مثل برفم پر امیدم…

دلم برایت تنگ شده…

دلم گرفته بی روی او به دنیا ، یک ذره نیست میلی از وقت رفتن او ، خیلی گذشته ، خیــــلی دلتنگم و پریشان ، با یک امید کم رنگ: شاید برای من هم ، دلتنگ مانده لیلی   از سایر عکس نوشته های ما…