گاه کوه غم هستی در عکس به دیگران می گویی لبخند بزن:) امیدوارم از این متن زیبا خوشتون اومده باشه 1+