عکس نوشته باحال

بدجور برای کودکی دلم تنگ شده الخصوص دکتر بازی 🙂

امیدوارم از این عکس نوشته باحال خوشتون اومده باشه