گاه کوه غم هستی
در عکس به دیگران می گویی لبخند بزن:)

امیدوارم از این متن زیبا خوشتون اومده باشه