عکس نوشته باحال

وای از آن روز؛
تو عاشق شوی و من معشوق
پدری از تو در آرم
که خدا می داند…

امیدوارم از این عکس نوشته باحال خوشتون اومده باشه