عکس نوشته از فیلم لانتوری

مریم:من مال هیچکس نیستم،حتى مال خودمم نیستم!
پاشا:عه چه خوب، پس مال من باش:}

امیدوارم از این دیالوگ و عکس نوشته از فیلم لانتوری خوشتون اومده باشه