عکس نوشته غمگین فانتزی

رفته بودم که بگویم عاشقش هستم هنوز
حیف شد همسایه ها گفتن که شوهر کرده است

 

 

امیدوارم از این عکس نوشته غمگین کارتونی خوشتون اومده باشه
از سایر عکس نوشته های ما هم دیدن کنید