عکس نوشته غمگین از خاطره

 

من خاطرت را میخواستم
نه خاطره ات را
ودریغا که سهم من از تو شد کوله باری از خاطره

 

 

عکس نوشته غمگین از خاطره
امیدوارم این متن غمگین مورد توجه شما قرار گرفته باشد
از مجموعه عکس نوشته غمگین ما هم دیدن کنید