عکس نوشته خواستن کسی

 

مرا به او بخواهانید
او شخصا مرا نمی خواهد

 

 

 

عکس نوشته خواستن کسی که دوستش داری 🙁
لطفا از سایر عکس نوشته های ما هم دیدن کنید