عکس نوشته خاطره خوب

خاطره ى خوب کسى شو…
حتى اگر قرار بر همیشه ماندن نیست،
آنی شو که وقتى در ذهنش آمدى،
چشمانش تو را لو بدهند!

 

امیدوارم از این عکس نوشته خاطره خوب خوشتون امیده باشه
از سایر عکس نوشته های ما هم بازدید کنید