عکس پروفایل شب بخیر

بهشت
مکان نیست…
بهشت یک حسه
و فقط کسی که دوسش داری
میتونه به وجودش بیاره…

 

عکس پروفایل شب بخیر
امیدوارم از این عکس نوشته خوشتون اومده باشه