عکس نوشته از اشعار مولانا

 

 

گر تو گرفتارم کنی
من با گرفتاری خوشم
گر خوار چون خارم کنی
ای گل بدان خواری خوشم

والاترین گوهر تویی
داروی جان پرور تویی
درمان دردم گر تویی
در کنج بیماری خوشم

آرد گرم غم جان به لب
کی آیـدم افغان به لب؟
با هر چه خواهد یار من
در عالم یاری خوشم

متن آهنگ با گرفتاری خوشم علیرضا افتخاری

ای بهترین غمخوار دل
وی محرم اسـرار دل
خواهی اگر آزار دل
با آن دل آزاری خوشم

روزی اگر کامم دهی
یا آنکه دشنامم دهی
با این خوشم با آن خوشم
با هر چه خوش داری خوشم

تا گشته ام یار تو من
از جان برم بار تو من
عشق است اگر بار گَران
با این گَرانباری خوشم

گر وصل و گر هجران بود
گر درد و گر درمان بود
شاد و خوشم با این و آن
آری خوشم ، آری خوشم

با هرچه خوش داری خوشم
با هرچه خوش داری خوشم

 

 

 

امیدوارم از این عکس نوشته از اشعار مولانا خوشتون اومده باشه
از سایر عکس نوشته های ما هم بازدید کنید