هیچکس بعد از هیچکس نمرده
ولی من بعد از تو زندگی نکردم

 

 

امیدوارم از این عکس نوشته غمگین خوشتون اومده باشه
از مجموعه پروفایل غمگین ما هم دیدن کنید