عکس نوشته غمگین پسرونه

 

 

چه حماقتی
می رانی ام و من باز احمقانه میخواهمت
چه غرور بی غیرتی دارم من

 

امیدوارم از این عکس نوشته غمگین پسرونه خوشتون اومده باشه
از مجموعه عکس نوشته غمگین ما هم بازدید کنید