عکس نوشته دیدار معشوق

چقدر انتظار برای رسیدن به تو شیرین است
خیلی این لحظات برایم زیباست
به انتظار آن روز نشسته ام تا ما به هم برسیم و یک زندگی عاشقانه را برپا کنیم.
قلبم برای آن روزی که تو را در کنار خودم میبینم می تپد
و تک تک ثانیه ها را می شمارم تا لحظه دیدار با تو فرا رسد
چقدر این انتظار شیرین است
انتظار برای رسیدن آن لحظه که ما برای هم هستیم
خوشبختی تو ، شادی من است و شادی تو ، آرزوی من است
شاد باش که این لحظه ها خیلی زیباست ، این انتظار شیرین است
پایان این انتظار لحظه ایست که ما بعد از مدتها سختی به هم میرسیم
و همدیگر را در آغوش میفشاریم
شاد باش که این راه سخت پایانی دارد و پایان راه خیلی زیباست
معنای زندگی با تو پر از معناست ، باور کن این زندگی بدون تو بی معناست
گریه نکن عزیزم ، میدانم که از این انتظار خسته ای
ما برای هم هستیم ، زندگی یعنی من و تو
من بدون تو ، تو بدون من یعنی بدون هم هرگز
گریه نکن عزیزم، قطره های اشکتت قلبم را میسوزاند ، چهره پریشانت مرا ناامید میکند
این انتظار رسیدن شیرین است ، چون برای تو و به عشق تو به انتظار نشسته ام
به آن لحظه رویایی بیندیش که ما بازی عشق را میبریم و از سختی ها
غم ها و دلتنگی های لحظه های عاشقی میگذریم و به هم میرسیم
آری این انتظار شیرین است ، زیرا پایان آن یعنی آغاز زندگی من و تو…

لحظه دیدار تو چقدر شیرین است

 

 

عکس نوشته دیدار معشوق
امیدوارم از این عکس نوشته دخترانه خوشتون اومده باشه