عکس نوشته خدایا دلم گرفته

 

خدایا
دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت!
نزدیک
بی خطر
بخشنده
بی منت…

 

عکس نوشته خدایا دلم گرفته
امیدوارم از این عکس خوشتون خدا خوشتوم اومده باشه