عکس نوشته غمگین فانتزی

 

عاشقی
نه که به من نیامد ها…
آمد!
ولی زود رفت!

 

 

امیدوارم از این عکس نوشته غمگین فانتزی خوشتون اومده باشه