اگر دنیا یک روز باشد
میخواهم آن یک روز را فقط با تو زندگی کنم

 

 

از سایر عکس نوشته های ما هم دیدن کنید
امیدورام از این عکس نوشته عاشقانه خوشتون اومده باشه