عکس نوشته برای دی ماهی ها

 

همزاد مردم صد رنگ
زاده ی مهر و آبان نیستم
من از شهر خرداد و تیر فرزند آفتاب سوزان نیستم
خالی از رنگ و ریا اهل حرف فراوان نیستم
من زاده ی فصل سپیدم مثل برفم پر امیدم
مثل شهد شیرین شرابم مست مستم
بی نقابم من اهل شادی و شور و عشقم
عاشقِ ساقی و جام و مِی ام
من عاشق برف سفید
زاده ی ماه دی ام …..