هیچ میدونستید اسم گل ها همشون دخترونه هست

 

گل ها شناسنامه ندارند
شناسنامه گل ها را
به نام دختر ها زده اند

 

اسم گل ها همشون دخترونه هست
از سایر عکس نوشته های دخترانه ما هم بازدید کنید
امیدوارم از این عکس نوشته دخترونه خوشتون اومده باشه